Naše konzultantske usluge

Priprema cjelokupne natječajne dokumentacije

Kod prijava na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava EU fondova i nacionalnih izvora, potrebno je posložiti puno natječajne dokumentacije. Ista je sveobuhvatna i uključuje pisanje projektnog prijedloga koji će zadovoljiti sve uvjete pojedinačnih natječaja, od structure i logičnosti prijave, do prikladne terminologije kojom ćete pokazati poznavanje EU fondova.

Da bismo vam približili opseg natječajne dokumentacije potrebne za apliciranje na određeni fond, evo primjer usluga koje u te svrhe nudimo:

 • pripremu cjelokupne prijavne dokumentacije kod prijava na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava (EU fondovi, nacionalni izvori, međunarodni natječaji),
 • prilagodbu projekta uvjetima natječaja,
 • konzultacije za koordiniranje projekta s prijavom na natječaj,
 • pripremu sažetka prijave na natječaj,
 • koordinaciju kod pripreme potrebne dokumentacije,
 • pronalazak domaćih i stranih partnera te
 • pravovremenu predaju prijave i druge potrebne popratne dokumentacije.

Priprema i izrada poslovnih planova i strateških planova razvoja

Do projektne ideje došli ste kroz svoje svakodnevne aktivnosti ili kroz ciljani brainstorming. Bilo kako bilo, ona postoji i dobar je temelj za raspisivanje projektne dokumentacije. No, da bi vas osobe koje rade u Europskim fondovima i odlučuju o prolaznosti projekta ozbiljno shvatili, potrebno je jasno predstaviti problem s kojima se susrećete vi, vaša organizacija ili klijenti vaše organizacije, kao i rješenja koja želite ponuditi. Njih je potrebno implementirati u svoje strategije, planove i razvojne programe te ih uskladiti s projektnom dokumentacijom.

Drugim riječima, prilikom provjere vaše projektne dokumentacije, nadležno tijelo će provjeravati usklađenost iste s vašim planovima i strategijama, odnosno vaš projekt neće se uzeti u obzir prilikom razmatranja za dodjelu bespovratnih financija ako nemate potrebnu dokumentaciju.

Shodno tome naše usluge uključuju:

 • analizu i uključivanje dionika,
 • analizu situacije,
 • analizu potreba i SWOT analizu,
 • definiranje strategije / izradu strateških razvojnih planova,
 • pripremu poslovnih i marketinških planova,
 • pripremu komunikacijskih planova,
 • izradu poslovnih planova te
 • operativno planiranje.

Provedba projekta

Prijava na natječaj i dobivanje sredstava obuhvaćaju tek 10% aktivnosti koje čine jedan projekt. Sve što dolazi nakon toga, a obuhvaćeno je nazivom “provedba projekta” zapravo je onaj dio sante leda koji se skriva ispod površine mora. Za vođenje projekta tako je potrebno dosta iskustva i projektnog znanja jer upravo o kvaliteti vođenja ovisi hoćete li zadržati svih 100% osiguranih financija ili ćete dio trebati vratiti. Dakle, svrha vođenja projekta je promjene na projektu svesti na minimum i što je više moguće držati se projektnog prijedloga koji ste poslali na ocjenjivanje, dok još niste znali hoćete li njime ostvariti bespovratne financije za vaša ulaganja.

Projektno upravljanje se dijeli na faze definicije, planiranja, praćenja, kontrole i završetka projekta. Ovisno o veličini i složenosti projekta, stvara se potreba za formalnim i standardnim strukturnim procesom.

Usluge provedbe projekta uključuju:

 • vođenje projekta,
 • komunikaciju i planiranje provedbe,
 • planiranje upravljanja rizicima,
 • upravljanje projektnim timom,
 • financijsko upravljanje i planiranje troškova,
 • administrativno vođenje projektne dokumentacije
 • savjetovanje tijekom provedbe
 • praćenje (monitoring) projekta te
 • evaluaciju.

Edukacija iz područja razvoja EU fondova

Konzultantica.hr priprema i provodi edukacije po vašoj mjeri i potrebama. Ovisno o temi koju izaberete i veličini grupe u možemo vam osigurati edukaciju s jednim ili više edukatora. Na našim edukacijama nećete slušati samo puku teoriju, već ćemo zajedno vježbati na konkretnim primjerima iz svakodnevne prakse.

Osnovna područja iz kojih nudimo edukacije su:

 • politike i EU fondovi,
 • predstavljanje različitih programa financiranih iz EU fondova
 • priprema i provedba projekata te
 • izrada studija izvedivosti i slične dokumentacije potrebne za prijavu na natječaje fondova.

Konzultantska područja na kojima djelujemo

Turizam

7

milijardi eura za hrvatski turistički sektor do 2020.

Rastuća važnost turističkog sektora za Europsku uniju potiče ulaganja u različite turističke djelatnosti i prateće sektore.

U strategiji 2014-2020 Europska komisija namijenila je 7 milijardi eura hrvatskom turističkom sektoru.

Financijska potpora daje se malim i srednjim poduzetnicima koji ulažu u izgradnju, obnovu i povećanje kvalitete smještaja u hotelima male do srednje veličine. Također, potpora se daje I za razvoj dodatne turističke ponude te za poboljšanje komercijalne vrijednosti prirodnih i kulturnih resursa.

Više o EU fondovima u projektima u turizmu pročitajte na našem blogu.

Ruralni razvoj

2,4

milijarde eura namijenjeno za ruralni razvoj

Zajednička poljoprivredna politika jedno je od područja u koje Europska unija ulaže najviše. Sektor ruralnog razvoja kao važne sastavnica te politike, financira se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Za spomenuti program do 2020. godine Europska je komisija namijenila Hrvatskoj oko 2.4 milijarde eura. Sredstva su namijenjena razvoju svih gospodarskih aktivnosti u ruralnim područjima te unapređenju poljoprivredne proizvodnje.

Poticaji se mogu ostvariti za potpuno nove investicije, ali i za završetak već započetih investicija.

Više o EU fondovima u projektima ruralnog razvoja i poljoprivrede pročitajte na našem blogu.

Pomorstvo i ribarstvo

6,5

milijardi eura za projekte iz područja pomorstva i ribarstva

Glavni cilj Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo je doprinijeti promicanju konkurentnog, okolišno i gospodarski održivog i društveno odgovornog ribarstva i akvakulture. Fond potiče provedbu Zajedničke ribarstvene politike, promiče uravnotežen i uključiv teritorijalni razvoj ribarstvenih područja te područja u akvakulturi.

U okviru EFPR-a zemljama članicama je za programsko razdoblje 2014 – 2020. na raspolaganju 6,5 milijardi eura.

Više o EU fondovima u projektima pomorstva i ribarstva pročitajte na našem blogu.

Javna infrastruktura

576

jedinica lokalne samouprave ima priliku financirati svoj razvoj kroz EU fondove

Jedinice lokalne i regionalne samouprave, dakle gradovi i općine, jedna su od ključnih ciljanih skupina kojima su usmjerena sredstva iz EU fondova te se mogu javljati na niz natječaja kao nositelji projekta ili partneri.

Tako gradovi i općine mogu financirati ulaganja u manje projekte, od izgradnje igrališta i obnove škola, izgradnju nerazvrstanih cesta, izradu planova razvoja naselja; do većih infrastrukturnih projekata, poput izgradnji poduzetničkih inkubatora, izgradnje i obnove vodovoda, kanalizacija i prometnica te zbrinjavanje otpada.

Više o EU fondovima u projektima za jedinice lokalne i regionalne samouprave pročitajte na našem blogu.