Obavijest o izmjenama natječaja za tip operacije 6.2.1.

ja za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje 9. ožujka 2018. godine Izmjene natječaja za podmjeru 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima za tip operacije 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 26. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 7. svibnja 2018. godine do 12:00 sati.

Najvažnije izmjene su sljedeće:

 1. U slučaju aktivnosti kupovine mehanizacije/strojeva/opreme u sektoru pružanja usluga u ruralnom području korisnik mora imati godišnji prihod od usluga u iznosu od najmanje 75.000,00 HRK tijekom svake godine u razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate.
 2. Promjena organizacijskog oblika dozvoljena je isključivo u slučaju kada korisnik – OPG u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu ne može diversificirati prijavljenu djelatnost u skladu s Pravilnikom o dopunskim djelatnostima. Promjena organizacijskog oblika dozvoljena je od dana sklapanja Ugovora o financiranju do podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate.
 3. Nositelj diversificirane djelatnosti obvezan je biti zaposlen na puno radno vrijeme.
 4. Ako je korisnik umirovljenik i ujedno nositelj diversificirane djelatnosti, mora imati zaposlenu najmanje jednu osobu na puno radno vrijeme.

Izmjenjenu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na ovom linku: OVDJE.

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga za osiguranje uspješne provedbe projekta, tu smo za vas!

Zatražite neobvezujuću ponudu za konzultantske usluge!

 

 

Natječaj za ulaganje u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima – PODMJERA 6.2

U prosincu se očekuje  otvaranje natječaja. Iznos potpore je  50000 eura  BESPOVRATNO!

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

 • OPG
 • OBRT
 • TVRTKA

Prihvatljivi korisnici u trenutku prijave na natječaj moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava minimalno godinu dana.

VISINA I INTENZITET POTPORE

Visina potpore  iznosi  50.000 eura, pokrivaju se 100% troškovi.

Isplata se korisniku  dodjeljuje u 2 rate; prva rata u iznosu od 25.000 eura se dobije avansno, dok za ostatak od 25.000 eura treba osigurati vlastita sredstva ili kredit te se povrat dobije na kraju ulaganja.

MOGUĆNOSTI ULAGANJA U:

 • Ruralni turizam:
  • izgradnja, rekonstrukcija i opremanje kuća za odmor, soba, apartmana i ugostiteljskih objekata
  • kupnja domaćih životinja za jahanje, rekreacijske, rehabilitacijske i terapijske svrhe ljudi i pripadajuće opreme
  • kupnja po poljoprivrednom gospodarstvu najviše jednog plovila do 7 m duljine, snage porivnog stroja do 15 Kw i cijene do 150.000,00 kuna u svrhu pružanja turističkih usluga
  • kupnja bicikla u svrhu pružanja turističkih usluga
 • Tradicijske, umjetničke obrte, izradu suvenira
 • Pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu
  • kupnja jednog vozila najveće dopuštene nosivosti do 3.500 kg, dužine do 6 m,snage motora do 100 kW i cijene do 150.000,00 kuna u svrhu pružanja usluga opskrbe za ruralno stanovništvo (pokretna prodaja proizvoda) za korisnike/poljoprivredna gospodarstva čije je sjedište u brdsko-planinskom području ili otocima s manje od 1000 stanovnika ili području u kojem je gustoća naseljenosti naselja manja od 20 stanovnika na km²
  • građenje i/ili opremanje: dječjeg vrtića,igraonice za djecu,građevine za pružanje usluge skrbi za starije i nemoćne osobe   građevine u kojima se obavlja popravak poljoprivredne mehanizacije i strojeva   sportsko-rekreativnih građevina,   građevine za pružanje veterinarskih usluga,   IT centra, građevine za pružanje knjigovodstvenih/računovodstvenih usluga   građevine za pranje,kemijsko čišćenje i održavanje objekata   frizerskog salona i/ili salona za uljepšavanje, njegu i održavanje tijela
 • Prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda.
 • Bespovratna sredstva mogu se ishoditi i za projektnu dokumentaciju i konzultantske usluge.

KRITERIJI:

 • Poljoprivredno gospodarstvo mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imati ekonomsku veličinu od najmanje 1.000 eura (približno 4.000 m2 maslinika, 2.500 m2 vinograda, 1.500 m2 povrća…)
 • Ulaganje mora biti u području lokalne samouprave (max 5.000 stanovnika) u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva
 • Ulaganja u sektoru turizma u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u turističke razrede »C« i »D«. Pogledajte kojem razredu pripada vaše naselje. 
 • U slučaju ulaganja u građenje građevina imovinsko-pravni odnosi zemljišta moraju biti riješeni

OBVEZE KORISNIKA:

 • Korisnik mora biti početnik u djelatnosti turizma
 • Nakon konačne isplate treba se baviti najmanje 5 godina predmetnom aktivnošću uključujući i poljoprivredu
 • Korisnik ne smije zasnivati radni odnos kod drugog poslodavca
 • Nakon konačne isplate potpore, potrebno je najmanje narednih pet godina baviti se aktivnošću za koju je ostvarena potpora.

KORISNICI DRUGIH MJERA KAO PRIJAVITELJI U PODMJERI 6.2.

 • Korisnici potpora iz drugih podmjera u okviru mjere 6 (6.1. za mlade poljoprivrednike ili 6.3. za mala poljoprivredna gospodarstva) mogu se javiti na ovaj natječaj nakon što u cijelosti završe projekte za koje su dobili potpore.
 • Korisnici potpora iz drugih mjera (Mjere 4 i drugih) mogu se javiti na ovaj natječaj nevezano za ostvarenu potporu.

Trošak konzultanta u cijelosti se isplaćuje iz potpore. Zatražite ponudu i pripremite se na vrijeme.

Više o natječaju možete pronaći OVDJE.