Objavljen je Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugi Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“.

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Prijavitelji: Udruge, Pravne osobe

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 30.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 5.000,00 eura

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 eura

Intenzitet potpore: do 100%

Početak prijave: 1. lipnja 2018.g.

Krajnji rok prijave: 2. kolovoza 2018.g.

Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

 

Cilj: dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma (npr. izgradnja poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, skloništa, vidikovaca itd.) u javne svrhe.

Prihvatljivi korisnici:
šumoposjednici
– udruge šumoposjednika
– trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje na temelju Zakona o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske
– udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode
– druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.

Prihvatljivi troškovi:
Opći troškovi:
– troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata
– troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i slično
Uspostava i uređenje staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture:
– pripremni radovi
– ugradnja, postavljanje i nabava konstrukcija manje infrastrukture (ograde, staze, odmorišta, vidikovci, stube, ljestve, nadstrešnice, edukacijske i informativne ploče, sjenice, smjerokazi, rampe, klupe, stolovi, kante za otpad i drugo)
– ugradnja, postavljanje i nabava hranilišta, pojilišta, solišta, ograde za informativno edukacijske svrhe
– nabava i ugradnja elemenata za staze od prirodnih materijala
– nabava i postavljanje elemenata za prijelaze
– nabava i postavljanje sprava za rekreaciju i edukaciju
– uređenje izvora, bunara, prilaza i ulaza u špilje za informativne edukacijske svrhe
– radovi uređenja postojećih staza
– uspostava i uređenje staza za osobe s teškoćama u razvoju i invalidne osobe
– izolatorsko-instalacijski radovi, stolarski, kamenarski, fasaderski, betonarski, elektroinstalacijski, tesarski i krovopokrivački radovi
– završni radovi
– izrada, dizajn i uređenje edukativno-informativnih kazala.

Troškovi konzultantskih usluga i izrade projektne dokumentacije prihvatljivi su i isplaćuju se iz potpore. Zatražite neobvezujuću ponudu za konzultantske usluge i pripremite svoj projekt kvalitetno i na vrijeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljen Natječaj “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)”

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u uslužnom sektoru (turizam, trgovina).

 

Osnovne informacije o pozivu:

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Prijavitelji:  Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 76.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 220.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 13.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: od 45%do 85% ovisno o kategoriji aktivnosti i veličini poduzeća

Početak prijave: 15. lipnja 2018.g.

Krajnji rok prijave: 21. rujna 2018.g.

Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

 

Cilj  poziva je ostvariti energetske uštede  kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije privatnog uslužnog sektora turizma i trgovine te poduprijeti smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem (prebacivanjem na) nove sustave za korištenje energije iz OIE.

 Prihvatljive aktivnosti:

Priprema dokumentacije

prijavni obrasci, dokumentacija za nabavu, ostala projektno-tehnička dokumentacija, provedba energetskog pregleda poduzeća – za mikro, mala i srednja poduzeća

Energetska učinkovitost

obnova prozirnih i neprozirnih dijelova vanjske ovojnice, obnova tehničkih sustava za korištenje zgrada energetski troškovne cjeline, poboljšanja sustava grijanja hlađenja i klimatizacije te optimizacija tih sustava uravnoteživanjem sustava i korištenjem otpadne topline, obnova elektroinstalacijskih sustava za napajanje i upravljanje sustavima i obnova rasvjete, mjere koje doprinose optimalnom upravljanju sustavima koji troše energiju u energetski troškovnoj cjelini i omogućuju sustavno gospodarenje energijom, zamjena opreme koja troši energiju a koristi se u svrhu obavljanja prihvatljivih djelatnosti u energetski troškovnoj cjelini, ostale tehnološke mjere koje doprinose smanjenju potrošnje isporučene energije energetski troškovnoj cjelini

Obnovljivi izvori energije

zamjena postojećeg sustava pripreme tople vode sustavom koji koristi obnovljive izvore energije, oprema koja služi za upravljanje sustavima za korištenje obnovljivih izvora energije, postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz energije sunca, vjetra, biogoriva i geotermalne energije, postavljanje novih sustava za proizvodnju toplinske (i rashladne) energije iz energije sunca, vjetra, biogoriva, geotermalne energije, biomase te dizalicama topline, postavljanje novih sustava za proizvodnju energije uz uvjete visokoučinkovite kogeneracije i trigeneracije

Upravljanje projektom i vidljivost

upravljanje aktivnostima projekta, administracija i tehnička koordinacija, financijsko upravljanje, izvještavanje, investicijski nadzor izvedbe radova puštanja u pogon, stručni nadzor građenja koji provodi nadzorni inženjer, ostale aktivnosti u svezi s upravljanjem i administracijom projekta, aktivnosti promidžbe i vidljivosti

Troškovi konzultantskih usluga i izrade projektne dokumentacije prihvatljivi su i isplaćuju se iz potpore. Zatražite neobvezujuću ponudu za konzultantske usluge i pripremite svoj projekt kvalitetno i na vrijeme.